Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo “LT regionų potencialas”

2019-08-05 UAB „Wooden windows” pasirašė projektą nr. 03.3.1.-LVPA-K- 850-01-0165„Gamybos įrangos modernizavimas, siekiant diversifikuoti pardavimų rinkas“, kurį finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio UAB „Wooden windows” įgyvendina projektą „Gamybos įrangos modernizavimas, siekiant diversifikuoti pardavimų rinkas“, kurio rėmuose, atsižvelgiant į finansavimo gaires ir technologinio audito rezultatus, norima įsigyti CNC (langų / durų apdirbimo linijos įrangą).

Planuojamos investicijos leis UAB „Wooden windows” padidinti gamybos apimtis, efektyviau valdyti esamus išteklius, užtikrinti gamybos kokybę ir pritaikyti produkciją tiksliai rinkos poreikiams, tokiu būdu gerinant įmonės konkurencingumą ir darbo produktyvumą.

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Projekto pavadinimas – „Gamybos įrangos modernizavimas, siekiant diversifikuoti pardavimų rinkas“.

Projekto vystytojas – UAB „Wooden windows”. Projekto tikslas – padidinti gamybos apimtis ir pagerinti darbo produktyvumą. Projekto vertė – 777 404,00 EUR. Europos regioninės plėtros fondo finansuojama vertė – 349 831,80 EUR. Projekto pradžios data – 2019-08-09. Projekto pabaigos data – 2020-08-06.