Projektas yra finansuojamas Europos Regioninio Vystymo fondo

2020 m. balandžio 8 d. UAB Wooden Windows pasirašė projektą Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0017 iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis „UAB Wooden Windows gamybos sertifikavimas“. Projekto tikslas – užtikrinti, kad UAB Wooden Windows langų ir durų gamyba būtų stebima UKAS akredituotos sertifikavimo įstaigos, užtikrinančios atitiktį PAS 24. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas įmonės konkurencingumo augimui, eksporto plėtra ir žinomumas JK rinkoje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo Certificate LT“