Projektas finansuojamas Europos Regioninės Plėtros fondo

2019 m. rugpjūčio 5 d. UAB „Wooden Windows“ pasirašė Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1.-LVPA-K-850-01-0165 „Gamybos įrangos modernizavimas siekiant įvairinti pardavimo rinkas“.

UAB Wooden Windows” nuo 2018 m. lapkričio mėn. vykdo projektą „Gamybos modernizavimas siekiant diversifikuoti pardavimo rinkas“, kurio metu pagal technologinio audito išvadas ir rekomendacijas planuoja įsigyti CNC (langų/durų apdirbimo liniją). Planuojamos investicijos leis UAB Wooden Windows padidinti gamybos pajėgumus, efektyviau panaudoti turimus išteklius, užtikrinti produkcijos kokybę ir gaminti labiau rinkos poreikius atitinkančius produktus, o tai leis padidinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto pavadinimas – „Gamybos modernizavimas – tai siekis diversifikuoti pardavimo rinkas“ Projekto vykdytojas – UAB Wooden Windows.  Projekto tikslas – padidinti gamybos pajėgumus ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – 777 404,00 EUR

Europos regioninės plėtros fondo lėšų iki – 349 831,80 Eur

Projekto pradžios data – 2019-08-09

Projekto pabaigos data – 2020-08-06